Menü
Sepet

Bayilik Sözleşmesi

Bayilik Sözleşmesi

WEBRUZ BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

 
MADDE 1 - TANIMLAR 
İș bu sözleşmede bahsi geçen kiși/kurumlar ile kullanılan terimlerin tanımları așağıda belirtilmiștir. 

FİRMA: WEBRUZ BİLİŞİM VE AJANS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Cumhuriyet Mah. Şıhefendi Blv. No: 27/1 Kozan/ADANA (Bundan sonra WEBRUZ olarak anılacaktır.) 
BAYİ: Bilgileri sözleșmeye ek BAYİLİK FORMU’nda belirtilmiș olan șahıs veya șirket. 
PAKET: WEBRUZ tarafından hazırlanmıș, internet tabanlı içerik yönetim sistemi ve hazır web site paketi yazılımı. 
MÜȘTERİ: Paketin kiralandığı son kullanıcı. 
BAYİ PANELİ: BAYİ ile WEBRUZ arasında cari ve idari iletișimlerin tümünde kullanılacak, ödeme ve sipariș ișlemlerini yöneten B2B kontrol paneli. 
ALAN ADI: Web sitesinin internet üzerindeki adı ve adresidir. 


MADDE 2 - TARAFLAR 
WEBRUZ ile paketlerin yeniden satıș, kiralama ve müşterilerine kiralamak için web sitesi kullanım hakkını satın alacak, BAYİ arasında düzenlenmiștir. 


MADDE 3 - SÖZLEȘMENİN KONUSU 

İș bu sözleșme WEBRUZ tarafından hazırlanmıș paketlerin, BAYİ tarafından alım, yeniden satıș/kiralama, internet ortamında barındırılması ve barındırma koșullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satıș sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleșmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak ișlemlerin bu sözleșmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleșmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleșmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleșmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. 


MADDE 4 - BAYİLİK ve YENİDEN SATIȘ ESASLARI 
4.1.    Paketlerin yıllık kiralanarak kullanılan bir yazılımdır ve sadece WEBUZ’a ait sunucularda barındırılabilir. BAYİ yeniden satıș için kiraladığı paketleri kendine ya da yazılımı yeniden kiraladığı MÜȘTERİ’ye ait bir sunucuya kurulmasını, herhangi bir kaynak koduna erișimi veya kaynak kodlarına erișimi sağlayacak herhangi bir șifre ya da yazılımsal eklentiyi talep edemez. 

4.2.    Paketler sadece yıllık kiralanarak sunulabilir. Her MÜȘTERİ için yıllık yenileme ișlemi bayi paneli üzerinden BAYİ tarafından gerçekleștirilmelidir. Yıllık yenilemesi gerekçekleștirilmeyen paketler 7 (yedi) gün içerisinde sistemden tamamen kaldırılır. Bu durumda tüm yasal ve mali sorumluluk BAYİ’ye aittir. 

4.3.    BAYİ, iș bu sözleșme esaslarına bağlı olarak yeniden satıș ve kiralama hakkı elde ettiği paketleri, MÜȘTERİ’lerine,WEBRUZ satış fiyatından düşük olmamak üzere kendi belirlediği fiyat ile satma hakkına sahiptir. 

4.4.    Temalar, tasarımları ile birlikte kiralanmaktadır. Bu tasarımlar BAYİ ve MÜȘTERİ’lerine özel olarak hazırlanmadığı, BAYİ ve MÜȘTERİ’lerinin bu tasarımlar üzerinde telif ya da tasarım hakkı bulunmadığı gibi, kiralama süresi sonunda tasarımın kendisine verilmesini talep edemez. Kurulumu yapılan tüm tasarımların hakları WEBRUZ’a aittir. 

4.5.    WEBRUZ, MÜȘTERİ’ye ait içeriğin yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresinin bitiminde BAYİ MÜȘTERİ’si adına sözleșmeyi yenilemek istemez ise, veriler süre bitiminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir. 

4.6.    WEBRUZ, MÜȘTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜȘTERİ’nin, BAYİ ve WEBRUZ’un müșterisi olduğunu kamuya açıklamaya, MÜȘTERİ’nin isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (referans bölümlerinde, basılı, süreli / süresiz veya dijital her çeșit reklam mecrasında) kullanmaya ve temanın kullanıldığı alan adına ait internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak  logo, link ve hizmetle ilgili kısa bilgisi (İMZA) bulundurmaya yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. Ancak iș bu sözleșme kapsamında BAYİ’ye sunulan yeniden satıș / kiralama izni ile WEBRUZ bu hakkından feragat ederek, BAYİ‘nin MÜȘTERİ’lerine kiralayacağı PAKET’lerinde söz konusu İMZA’ya yer vermeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.7.    BAYİ tarafından MÜȘTERİ’lerine kiralanan paketin eğitim, teknik destek, içerik giriș, tasarım ihtiyaçları BAYİ tarafından karșılanacaktır. Bu ihtiyaçlardan doğacak tüm sorumluluk BAYİ’ye ait olmakla beraber, barındırma hizmeti ile ilgili olası sorunlar WEBRUZ’un yetkisi dahilindedir. 

4.8.    BAYİ’ye iș bu sözleșmeye ek her paket için ayrıca “Mesafeli Satış Sözleşmesini” onaylamaktadır . BAYİ bu örnek sözleșme üzerinde kendi bilgileri ile güncelleme yaparak, WEBRUZ tarafından belirlenmiș hizmet standartlarını MÜȘTERİ’lerine sunmayı ve bu esaslara sadık kalmayı kabul beyan ve taahhüt eder. 
  

MADDE 5 - BAYİLİK ve YENİLEME ÜCRETİ 
5.1.    Bayilik için tek seferlik bayilik bedeli olarak WEBRUZ bayilik paketleri sunar. Bayi için hazırlanan web site için standart e-ticaret paketi yenileme ücreti uygulanır. BAYİ seçmiş olduğu bayilik paketini, BAYİLİK SÖZLEȘMESİ onayında bu bedeli WEBRUZ’a Havale, EFT, FAST ya da kredi kartı ile öder. 

5.2.    “Bayilik Bedeli” karşılığında BAYİ'ye ait bir web site hazırlanacak olup, bu site üzerinden kendi paketlerinin satışlarını yapabilecekler. Bayilik Bedeli karşılığında bir web site hazırlandığı için bu bedelin iadesi mümkün olmayacaktır. 

5.3.    BAYİ, WEBRUZ’un bayiler için oluşturduğu sayfalardan indirimli fiyatlarla paket satın alabilir. 

5.4.    WEBRUZ sözleșme yılı içerisinde paket fiyatlarında değișiklik hakkını saklı tutar. BAYİ, fiyat değișimlerinden kaynaklı itilaflar durumunda sözleșme feshi ve iade talep edemez. 

5.5.    BAYİ güncel paket fiyatlarını, kullanımına sunulmuș “BAYİ PANELİ” aracılığı ile takip edebilir. WEBRUZ fiyat değișimlerinde yapacağı bildirimleri bu panel aracığılı ile BAYİ’lerine sunmakta olup bu değișimlerin takibi BAYİ’nin sorumluluğundadır. Fiyat değișimlerinden kaynaklı olası sorunlar için WEBRUZ sorumlu tutulamaz. 

5.6.    WEBRUZ temalarda ve altyapılara sağladığı güncellemeleri BAYİ ve MÜȘTERİ’lere ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak geliștirilmesi olası yeni özellikler ve web siteleri ek ücret ile sunulabilir. 


MADDE  6 - ALAN ADLARI ve BEDELLERİ 

6.1.    WEBRUZ, ALAN ADI tahsisi ișlemlerinde yalnızca sistemi kullanacak MÜȘTERİ bilgilerini baz almakta, tahsis ișlemini MÜȘTERİ bilgilerine göre yapmakta, ALAN ADI sahipliğini MÜȘTERİ’ye atamaktadır. BAYİ, ALAN ADI tahsisinin kendi adına yapılmasını, ALAN ADI’na ait șifrelerin kendisine verilmesini talep edemez. ALAN ADI tahsisinde tüm kullanım hakları MÜȘTERİ’ye aittir. 

6.2.    BAYİ’nin, ALAN ADI tahsisi için WEBRUZ ile çalıșma zaruriyeti bulunmamaktadır. 

6.3.    BAYİ içerisinde alan adı da bulunan paketlerden ALAN ADI hariç faydalanmak isterse sitemizde açıklanan ALAN ADI indiriminden faydalanabilir. 


MADDE 7 -  PAKETLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
7.1.    Sağlanan paketler Opencart veya WordPress altyapısını kullanmaktadır. Temaların kendi yönetim panelleri üzerinden temaların izin verdiği düzeyde tasarımsal düzenlemelerini yapabilirler.  

7.2.    Temalar içeriksiz olarak kiralanmaktadır. Demolarda sunulan görseller telif hakkına tabi olduğu için kurulumdan sonra sitenizde görünmeyebilir. Yönetim paneli sayesinde web sitesinin içeriklerini olușturmaya yarayan tüm özellikler pakette sunulmaktadır. 

7.3.    Sağlanan paketlerin hosting özelliklerinde 2 Çekirdek İşlemci, 4 GB RAM, Sınırsız Disk Alanı, Sınırsız Trafik hakkı bulunur. Bu kullanım oranları uzun süre aşıldığı durumda diğer müşterilerin sistemlerinde hız sorunu yaşanmaması için WEBRUZ bu siteyi kaynak kullanım sorunu düzeltilene kadar askıya alma hakkına sahiptir.  

7.4.   WEBRUZ sunucularında mail desteği bulunmamaktadır. Kurumsal mail açmak isteyen müşteriler ücretli/ücretsiz farklı altyapıları kullanma hakkına sahiptir. 


MADDE 8 - EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER 
8.1.    Paketler içerisinde yer almayan her türlü özellik, BAYİ/MÜȘTERİ talebine karșılık WEBRUZ fiyat teklifi onayına istinaden özel olarak hazırlanabilir. Hazırlanan bu özellikleri WEBRUZ dilerse sistemine dahil edebilir. BAYİ/MÜȘTERİ ücretini ödemiș olduğu özellik kendisine özel olarak hazırlansa dahi kullanım ve telif hakkının WEBRUZ’a ait olduğunu kabul ve beyan eder. 

8.2.    WEBRUZ tarafından yapılacak her türlü içerik giriș hizmeti ücretleri BAYİ PANELİ’nde belirlenmiș fiyatlarla ücrete tabidir. 

8.3.    MÜȘTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleșmede belirlemiș olduğu 1 (adet) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimi yapabilir. MÜȘTERİ dilediği zaman bu alan adına tanımlı paket hakkını bașka bir alan adına tașınmasını (yazılı olarak bildirmek koșuluyla) talep edebilir. Taşınma işlemi BAYİ PANELİ’nde belirlenen ücretlere tabidir. 


MADDE 9 - BAYİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
9.1. BAYİ, ișbu sözleșme ile kendisine sunulan hak, sorumluluk ve yetkileri hiç bir șekilde bașka kiși ve/veya kurulușlara devretmeyeceğini, 
9.7.    BAYİ, WEBRUZ’un 5651 sayılı kanun kapsamında “YER SAĞLAYICI” hizmeti verdiğini ve kanunda belirtildiği șartlar kapsamında İÇERİK DENETLEME sorumluluğu olmadığını, satıșlarını bu kriterlere bağlı kalarak gerçekleștireceğini, bu șartlara uymayan satıșlar için WEBRUZ’un red ve iptal hakkının saklı olduğunu, aksi durumlar için tüm yasal ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 

9.8.    BAYİ, Tema kurulumu, güncellemesi, yazılımsal ve sunucu tabanlı teknik desteği hariç, tüm eğitim, teknik destek ve iletișim hizmetlerinin kendisi tarafından sağlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


MADDE 10 -  WEBRUZ’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
10.1.    WEBRUZ, sağlanan hizmetlerin güncellenmesi, yazılımsal ve sunucu tabanlı teknik desteğinin sağlanması ve internet üzerinde yayınlanması için gereklilikleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu, 

10.2.    WEBRUZ, BAYİ için sağlanan web sitenin kullanımı hususunda gerekli eğitimleri telefon / e-posta aracılığı ile sağlayacağını, 

10.3.    WEBRUZ, BAYİ’nin sağlayacağı MÜȘTERİ bilgilerini reklam, duyuru, yeniden pazarlama ve benzeri satıș kanallarında kullanarak MÜȘTERİ ile satıș irtibatına geçmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 
 
MADDE 11 - HUKUKİ ESASLAR 

11.1.    İș bu sözleșmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilișkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karșılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İș bu sözleșme ayrı bir sözleșme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEȘMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleșmesi bulunduğunu ve iș bu sözleșmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyușmazlık halinde WEBRUZ’un ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır. 

11.2.    Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karșılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder. 

11.3.    Sözleșmeyle ilgili her türlü hukuki anlașmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. BAYİ / MÜȘTERİ’nin yurtdıșı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdıșı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez. 

11.4.    Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baștan kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11.5.    Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı BAYİ / MÜȘTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değișiklik ve düzenlemelerden WEBRUZ sorumlu tutulamaz. 

11.6.    PAKET’lerde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden WEBRUZ sorumlu değildir. Sözleșmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurulan tüm içerik BAYİ / MÜȘTERİ tarafından hazırlanmakta, girilmekte ve yayınlanmaktadır, dolayısıyla tüm içerik BAYİ / MÜȘTERİ’nin sorumluluğundadır. BAYİ / MÜȘTERİ, WEBRUZ'dan, İÇERİK GİRİȘ HİZMETİ satın alarak içeriklerinin WEBRUZ tarafından girișini sağlayabilir. Bu durumda dahi yayınlanacak tüm içerik BAYİ / MÜȘTERİ’nin sorumluluğundadır. 

11.7.    BAYİ / MÜȘTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teșkil eden her türlü içerikten BAYİ / MÜȘTERİ sorumlu olup, WEBRUZ’un herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince BAYİ / MÜȘTERİ’ye ait haksız veya suç teșkil eden içerik BAYİ / MÜȘTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın WEBRUZ tarafından kullanılması durumunda BAYİ / MÜȘTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) WEBRUZ’a sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır. 

11.8.    Yine aynı șekilde 565 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de WEBRUZ’un 11.7 Maddede sayılan önlemleri alma yetkisi vardır. 

11.9.    BAYİ / MÜȘTERİ șirket namına, iș bu sözleșmeyi imzalayan gerçek kiși her türlü yasal mevzuata karșı șahsen de sorumludur. Sözleșmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleșmeyi imzalayan kișinin farklı kișiler olmaları durumu, BAYİ / MÜȘTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. 

11.10.    BAYİ / MÜȘTERİ, PAKET’in kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müșterilere herhangi bir șekilde zarar veren veya SPAM gönderimi gerçekleștiren veya SYN, DDOS, GET (http get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3.kișiler neden olsa dahi), WEBRUZ kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleșme tutarının en az %35’i) kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müșteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen ve tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları WEBRUZ’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır. 

11.11.    BAYİ / MÜȘTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilișim suçlarında; 3. kișilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleștiren sorumludur. 3. kișilerin neden olduğu bilișim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir șekilde WEBRUZ sorumlu tutulamaz, bu durumlarda WEBRUZ’un sözleșmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez. 

11.12.    WEBRUZ teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 96 saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleștirebilir. İș bu kesintileri BAYİ / MÜȘTERİ peșinen kabul etmiștir. WEBRUZ bakım ve güncelleme çalıșmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. 

11.13.    WEBRUZ, teknik gereksinimleri, pazar araștırmaları, satıș politikaları, araștırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değișiklikleri müșteri onayı olmaksızın gerçekleștirebilir. 

11.14.    Sözleșmeyi imzalayan BAYİ / MÜȘTERİ, sözleșmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iș bu kredi kartı ve kiși bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle WEBRUZ, verilen kredi kartından ödeme tahsil edemezse veya tahsil eder meblağ itiraza uğrar ise WEBRUZ verdiği hizmeti kiralama bedeli yapılana kadar askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleșme süresi hiçbir kesintiye uğramaz. 

11.15.    BAYİ / MÜȘTERİ, sistemi kullanmak için gerekli donanım/yazılımı sağlamakla yükümlüdür. Bu donanımın/yazılımın uyumsuzluğundan kaynaklı problemler WEBRUZ’un sorumluluğunda olmadığı gibi WEBRUZ’un sözleșmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez. 
 
MADDE 12 - İPTAL ve İADE ȘARTLARI 
12.1.    BAYİ, PAKET’leri kullanmıș ve tamamen tecrübe ederek ve beğenerek iș bu sözleșmeyi onaylamıștır. BAYİ hata ve / veya ayıplı mal iddialarına dayanamayacağını, ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder. 

12.2.    BAYİ ve/veya MÜȘTERİ, PAKET’leri, gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde iade hakkına sahiptir. Ancak ALAN ADI tahsisi, İÇERİK GİRİȘİ, TEMA LİSANSI ve bilimum sağlanmıș hizmetler için iade talebi yapılamaz. İade ișlemleri sadece hosting tutarı için geçerlidir. 

12.3.    İș bu sözleșme ile çalıșma, lisanslama, eğitim, teknik destek ve bilimum özellikleri ve koșulları belirlenen BAYİLİK BEDELİ için iade talebi yapılamaz. 


MADDE 13 - GİZLİLİK İLKESİ 
13.1.    Yazılım kiralama hizmeti WEBRUZ’un sunucularında barındırılır ve hiçbir șekilde WEBRUZ dıșında hiç kimse FTP erișimine, kaynak kodlarına, veritabanına erișim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı WEBRUZ’un kontrolü ve erișimine sahip olup her hakkı saklıdır. BAYİ / MÜȘTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinden kira karșılığı yararlanma hakkı dıșında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez.3. kișilerle paylașamaz ve kendisi de hiçbir șekilde alamaz. 

13.2.    BAYİ / MÜȘTERİ ve WEBRUZ kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya bașka bir șekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleșmenin amacı dıșında hiç bir șekilde kullanmayacak, dağıtmayacak hiç bir șekilde üçüncü kișilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamıș ürün ve hizmetlere ilișkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kișilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır. 

13.3.    Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuș olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiș veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bașka bir üçüncü șahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiș olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dıșında olup bu maddeye istisna teșkil ederler. 


MADDE 14 - GEÇERLİLİK SÜRESİ 

14.1.    İș bu sözleșme BAYİLİK FORMU’nun doldurulması ve sözleșmenin karșılıklı olarak imzalanması ile yürürlüğe girer. WEBRUZ bayilik șartlarına uymayan bayilerin sözleșmelerini tek taraflı bedel iadesiz fesh etme hakkına sahiptir. 

14.2.    İș bu sözleșme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl müddetle yürürlükte kalacak olup, taraflarca yazılı olarak fesh edilmediği sürece aynı süre için otomatik olarak uzamıș kabul edilir. 


MADDE 15 - MÜCBİR SEBEPLER 
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaș ya da savaș girișimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleșmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dıșında gelișen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleșme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaștıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yașanan bilișim, telekomünikasyon, iletișim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleșmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleșmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez. 


MADDE 16 - ONAY VE YÜRÜRLÜK 
Bu sözleșme 16 (on altı) madde halinde BAYİ’nin WEBRUZ Bayilik Sözleșmesini ve BAYİLİK FORMUNU doldurup imzalaması ile yürürlüğe girmiștir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. BAYİ, bayilik sözleşmesini ve her lisans için satış sözleşmesinin şartlarını kabul ettiğini beyan eder. Sözleșmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Adana Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.